keuren mazouttank Hasselt
keuren mazouttank Hasselt

mazouttank keuring

keuren mazouttank Hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring

mazouttank keuring

mazouttank keuren Hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring

keuren mazouttank Hasselt
beste prijs mazouttank controle Limburg

mazouttank keuring

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

keuren mazouttank Hasselt
beste prijs keuren mazouttank Hasselt

mazouttank keuring

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankkeuring

beste prijs mazouttank keuren limburg
beste prijs mazouttank keuren limburg
beste prijs mazouttank keuren limburg
beste prijs mazouttank keuren limburg
Ga naar de inhoud
DE ALLERLAAGSTE PRIJS VOOR DE KEURING VAN UW STOOKOLIETANK IS NU NOG LAGER ! BOEK NU !
druktest op ondergrondse mazoutton

stookolietank keuring bovengronds
stookolietank keuring ondergronds

kleiner dan 5.000 kg (6.000 liter)
tussen 6.000 en 10.000 liter

particuliere woning
bedrijf

 het laten vegen van mijn schoorsteen
 het onderhoud van mijn mazoutketel
 het plaatsen van een vogelrooster
 het plaatsen van een schouwkap
 schouwrenovatoe
 anderen

Wij werken in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Voor afspraak: bel 0483/75 93 82De controle en keuring van mazouttanks (stookoliereservoirs) in Vlaanderen valt onder de VLAREM-wetgeving.
VLAREM staat voor Vlaams Reglement betreffende de  Milieuvergunning.

Lekken in mazouttanks zijn zeer schadelijk voor het milieu. Bodemverontreiniging en mogelijk ook besmetting van het grondwater zijn mogelijke gevolgen.
Vandaar dat er een wetgeving werd opgesteld, betreft het plaatsen, onderhoud en saneren van stookolietanks.

Niet alleen is een lekkende tank heel schadelijk voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de eigenaar of exploitant.
Niemand ziet graag zijn zuurverdiende centen in de bodem sijpelen, om nog te zwijgen van de kosten en eventuele boetes van de sanering.

Voorkomen is dus beter dan genezen en daarom doe je er best aan je tank te laten keuren door een bevoegd technicus.

Erkende techici stookolietanks in Vlaanderen hebben een persoonlijk erkenningsnummer bestaande uit de letters SV en 5 cijfers.

Hoe vaak u uw tank moet laten keuren, hangt af van het aantal liter stookolie, dat opgeslagen wordt, of de tank bovengronds of ondergronds is, of u particulier bent of een bedrijf en ook in sommige gevallen of u in een waterwingebied of beschermingszone woont of niet.
keuren mazouttank Hasselt

mazouttankkeuring.be

keuren mazouttank Hasselt

mazouttankkeuring.be

mazouttankkeuring.be

keuren mazouttank Hasselt

mazouttankkeuring.be

Terug naar de inhoud